Retningslinjer for personvern

www.pilsakmens.lv sine retningslinjer for personvern

1.   Denne personvernerklæringen sier at SIA "Pilsakmens" (heretter også kalt dataansvarlig), reg.nr. LV40103373486, Zemeņu iela 13, Salaspils, LV-2019, skal innhente, behandle og lagre personopplysningene til kunder og personer som besøker nettstedet www.pilsakmens.lv.

2.  Vi innhenter, behandler og lagrer personopplysninger som du frivillig har gitt oss ved å kontakte oss og fylle ut delen «Kontakt oss» på hjemmesiden.

3.  Ved å bruke delen «Kontakt oss» samtykker du i at personopplysningene du har oppgitt i denne seksjonen, vil brukes og lagres i samsvar med hensiktene i denne personvernerklæringen.  Ved å ta kontakt med oss, må du oppgi navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger du måtte ønske å oppgi.

4.  Ved å kontakte oss direkte og legge inn en bestilling, må du samtykke i at vi innhenter, behandler og lagrer følgende typer data:

 • Steiner som har blitt kjøpt inn og informasjon relatert til behandling og montering av den;
 • Leveringsadresse;
 • Betalingsinformasjon og personopplysninger nødvendig for forberedelser.

5.   Vi bruker og lagrer dataene vi har innhentet til å:

 • kontakte deg for å tilby informasjon og tjenester som er av interesse for deg;
 • sikre effektiv levering av kundestøttetjenester;
 • behandle bestillingen din og klargjøre de nødvendige dokumentene;
 • levere rapporter til deg hvis du har godtatt å motta dem;
 • lagre data i samsvar med juridiske forpliktelser knyttet til lov om bokføring, for eksempel;
 • gjennomføre selskapets årlige analyse og registrering av indikatorer.

6.  Vi tar tekniske og organisatoriske skritt for å beskytte dine personopplysninger.

7.  Vi lagrer dine personopplysninger så lenge vi trenger dem for de formål vi innhentet dem for.  Personer som håndterer data og har tilgang til dine personopplysninger har blitt opplært til å bruke dem samtidig som de opprettholder konfidensialitet og beskytter dataene mot uautorisert eller ondsinnet misbruk.

8.  Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Å få tilgang til dine data og for å motta informasjon om hvorfor og hvordan de behandles, samt til å be om en kopi av dataene dine i elektronisk format for å overføre dem til en annen dataansvarlig (dataoverførbarhet);
 • Å be om retting av upresise, uriktige eller ufullstendige personopplysninger;
 • Å trekke tilbake et tidligere samtykke om å tillate behandling av dine personopplysninger, og dermed slette dine data med mindre loven krever at vi oppbevarer dem;
 • Andre rettigheter relatert til EUs personvernforordning, som du kan lære mer om på EUs hjemmeside som er viet til databeskyttelse.

9.  Disse retningslinjene for personvern er skrevet i samsvar med Europaparlamentet og Europarådets forordning (EU) 2016/679 (27. april 2016) om beskyttelse av enkeltpersoner når det gjelder behandling av personopplysninger.

10.  Dataansvarlig forbeholder seg retten til å endre eller supplere denne personvernerklæringen uten forutgående advarsel.  Endringer trer i kraft når de publiseres på delen av personvernerklæringen på hjemmesiden.